רבות נאמר על החשיבות של אווירה תומכת במרחב העבודה של ארגונים וצוותים.

אך מהי בעצם  אווירת עבודה תומכת ואיך משיגים אותה?

 אווירת עבודה תומכת נוצרת דרך האיזון בין המרחב שמאפשר לאדם לבטא את עצמו ואת ייחודיותו, לבין יכולת ההקשבה שלו לצרכים של הקבוצה.

זהו איזון חשוב אך לא פשוט, כיוון שהוא דורש מכל השותפים לאותה קבוצה, יכולת הכלה של הזולת,  יכולת ביטוי של כישוריהם וכוחם, והתמודדות מול הפחד מביקורת פנימית וחיצונית.

מפגש גיבוש של צוות עבודה יכול להאיר ולחזק את אווירת העבודה התומכת הזו, ולעזור לצוות להבין מהי הדרך ליצור את המרחב שבו אווירה כזו יכולה להתקיים.

מפגש גיבוש יתייחס אל העוצמות שמביא למרחב המשותף כל אחד מחברי הצוות, וכן ללמידה המשותפת שנכון לצוות לחוות כדי לעבוד טוב יותר ביחד.

המפגש כולל עבודה עם קלפי טארוט וקלפים טיפוליים, מדיטציה קצרה והבנה של הדרך לממש יכולות רוחניות באופן מעשי בחיי היום יום ובמיוחד במקום העבודה ובמסגרת יחסיי העבודה.