courses-title3

הילינג הינו הכוח המרפא הנמצא בכל אחד מאיתנו. מקורו באנרגיה הגלומה בטבע, אנרגיה אשר נגישה לכל מי שיבחר להתחבר אליה.
המטרה בלימודי ההילינג היא לפגוש את אנרגית הריפוי הזו בתוכנו, ולהפוך אותה לחלק פעיל ומרפא בחיי היום יום
  courses-title2

הלימודים מתנהלים בשני מישורים:
במישור ההתפתחותי - חיפוש המרפא הפנימי.
בעבודה מעשית - השימוש באנרגיה הלכה למעשה.

בין הנושאים הנלמדים:
  • המבנה האנרגטי של האדם
  • מרכזי אנרגיה ("צ'אקרות")
  • חסימות אנרגטיות ואיך לפתוח אותן
  • קשר גוף-נפש-אנרגיה
  • טיפול דרך מדיטציה
  • טיפול דרך קריסטלים וצבעים
  • הגנות אנרגטיות
  • טיפול דרך מגע
  • טיפול מרחוק