courses-title3

"כשהמערב פוגש את המזרח" – 

הילינג הינו הכוח המרפא הנמצא בכל אחד מאתנו. מקורו באנרגיה הגלומה בטבע וביקום המקיף אותו, אנרגיה אשר נגישה לכל מי שיבחר להתחבר אליה. המטרה בלימודי ההילינג היא לפגוש את אנרגית הריפוי הזו ולהפוך אותה לחלק פעיל ומרפא בחיי היום יום. 
תרבויות רבות ברחבי העולם, הן במזרח והן במערב, חקרו ופיתחו את יכולת הריפוי דרך האנרגיה. 
בקורס הזה נכיר את ההילינג כפי שהוא מופיע במזרח  (בתרבויות :הודו, סין, יפן ועוד..) וכן את ההילינג כפי שהוא מופיע במערב (בתרבויות: יוון העתיקה, מצרים העתיקה, היהדות הקבלית, התרבות הקלטית ועוד..) ונחפש איך והיכן האינטגרציה הזו קיימת בכל אחד מאתנו. 


הקורס יתקיים בשני חלקים, כל חלק יכלול 12 שיעורים.

החלק הראשון -  הילינג לפי התפיסה המזרחית

החלק השני – הילינג לפי התפיסה המערבית

הקורס יתקיים בימי שני בבוקר בברנדיס חדרה, בין השעות 9 – 12 בבוקר.
מחיר כל חלק: 1950 ₪

יש אפשרות להירשם לכל חלק בנפרד

  courses-title2


הלימודים מתנהלים בשני מישורים: 

במישור ההתפתחותי - חיפוש המרפא הפנימי והכרות עם הדרכים השונות לריפוי אנרגטי במזרח ובמערב.
בעבודה מעשית – השימוש באנרגיה הלכה למעשה.

בין הנושאים הנלמדים:

 • * המבנה האנרגטי של האדם
 • * מרכזי אנרגיה ("צ'אקרות") לפי התפיסה המזרחית
 • * המבנה של ארבעת האלמנטים בטבע ובתוכנו לפי התפיסה המערבית
 • * חסימות אנרגטיות, מה תפקידן ואיך לפתוח אותן
 • * קשר גוף-נפש-אנרגיה-רוח
 • * טיפול דרך מדיטציה
 • * טיפול דרך קריסטלים וצבעים
 • * הגנות אנרגטיות
 • * טיפול דרך מגע
 • * טיפול מרחוק
 • * שימוש בטבע כדרך לריפוי
 • * ההיסטוריה של הריפוי האנרגטי
 • * דרכים לריפוי עצמי